اعداد تکواندو به صورت گفتاری

ساخت وبلاگ
چکیده : هانا.1 تول.2 ست.3 نت.4 تاسوت.5 یاسوت.6 ایلکوپ.7 یودول.8 آهوپ.9 یول.10... با عنوان : اعداد تکواندو به صورت گفتاری بخوانید :
هانا.1 تول.2 ست.3 نت.4 تاسوت.5 یاسوت.6 ایلکوپ.7 یودول.8 آهوپ.9 یول.10...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : پنجشنبه 22 مهر 1395 ساعت: 20:18